Vítáme Vás na stránkách školy první pomoci, organizace založené profesionálními záchranáři s cílem seznámit širokou veřejnost se základy poskytování první pomoci a resuscitace. Naší prací chceme snížit nechuť k poskytování první pomoci, se kterou se setkáváme při své každodenní praxi na ulicích. Neochota pomáhat pramení především z toho, ze si lidé nejsou jisti svými znalostmi z první pomoci a bojí se něco udělat. Chceme vám pomoci tuto jistotu nalézt. Naučíme Vás jak pomoci.


 

 

 

PROČ SE UČIT PRVNÍ POMOC ?

Měli bychom si uvědomit, proč je znalost první pomoci tak důležitá. Základy poskytování první pomoci by měl být nejzákladnějšími znalostmi každého z nás. Ovládáme složité domácí spotřebiče, denně řídíme vozidlo, pohybujeme se dopravními prostředky atd.. Přesto velká část z nás neumí zaklonit hlavu, zastavit krvácení, mačkat hrudník, kroky mnohem jednoduší. Nevíme, kdy se můžeme ocitnout v situaci, kde jedinou šancí pro přežití jsou znalosti jiného človeka.

Nemoci a nehody si nevybírají a v ohrožení života může být náhle manažer, stejně jako dělník, starý, nebo mladý.

Systém profesionální pomoci je u nás na špičkové světové úrovni, přesto jsou pro pacienta rozhodující první minuty, kdy jste s ním sami. Proto je životně důležité první pomoc znát a umět aplikovat v reálné situaci!

Základy první pomoci při stavech bezprostředně ohrožujících život se u nás naučíte při čtyřhodinových a osmihodinových přednáškách. Pokud Vás je více než 10, přizpůsobíme na přání zaměření přednášky Vašim požadavkům a prostředí, ve kterém se nejčastěji pohybujete.

Standardní modely přednášek jsou koncipovány pro žáky všech úrovní škol, firmy, řidiče, sportovní a zájmové spolky a charitativní organizace. Při naplnění kapacity – zpravidla jednou za 2 měsíce – pořádáme bezplatnou přednášku pro veřejnost. Výklad je přizpůsoben věku a zaměření posluchačů.