Člen první pomoci

ČLEN PRVNÍ POMOCI

INSTRUKTOR


Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační a je veden profesionálními záchranáři.

 

 

 

CO JE CÍLEM KURZU ?

Absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka – člena první pomoci. To znamená na poskytování rozšířené laické první pomoci v případech ohrožení života nebo zdraví osob ve firmě nebo organizaci, ve které absolvent rekvalifikačního kurzu působí.

01

CO SE ABSOLVENT V KURZU NAUČÍ

Po absolvování rekvalifikace bude schopen poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob (úrazy, krvácení, dechová a oběhová selhání, popáleniny, úraz elektrickým proudem, tonutí, bezvědomí, křečové stavy, intoxikace a ostatní akutní stavy). Bude umět organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Při poskytování první pomoci bude umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní pracovníky. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu s ohledem na specifika pracovního prostředí.

02

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Kurz je určen pro osoby starší 18 let, psychicky a zdravotně způsobilé

03

JAK PROBÍHÁ VÝUKA

Výuka je organizována prezenční formou. Celkový počet hodin rekvalifikace je 80, z toho 50 hodin je teoretických přednášek a 30 hodiny praktického nácviku pod vedením lektora

04

JAKÝ JE VÝSTUP KURZU

Získané znalosti a dovednosti absolvent na konci rekvalifikace prokáže v písemném testu z teorie a v půlhodinové ústní zkoušce z teoretických znalostí a praktických dovedností. Po úspěšném složení zkoušek obdrží oficiální potvrzení o rekvalifikaci.

Přihlásit: zde

 

Napsat komentář