Prednášky o první pomoci se skládají z cásti teoretické a praktické, vedených zábavnou a populární formou. Budte si jisti, že Vaši pozornost udržíme po celou dobu. I o vážných věcech lze mluvit poutavě.

V teoretické části Vás seznámíme se základy pomoci při stavech bezprostředně ohrožujících pacienta na životě, či zdraví. Nejedná se o suchou teorii, prednášíme na základě svých každodenních zkušeností z terénu, kde jsme konfrontováni s tím, že denně zbytečně umírají lidé.

Při praktické části klademe důraz na osvojení základních kroků, kterými efektivně pomůžete člověku v nouzi. Jedná se o soubor velmi jednoduchých a účinných postupů, které nejsou limitovány věkem, ani fyzickou zdatností zachránce.

Konkrétní formy prednášek naleznete zde:

* Školy
* Firmy
* Charity a neziskové organizace
* Veřejnost

Čtyřhodinové přednášky pro školy a firmy provádíme i v anglickém a německém jazyce.

Pro výuku používáme interaktivní výukové pomůcky – dataprojektor, zpětný projektor, digitální prezentace, výukové modely pro nácvik resuscitace, cvičný obvazový materiál, transportní a bariérové pomůcky. Získané znalosti si v závěru ověříme pomocí písemných a ústních testů.

Ze školení Vám na požádání pořídíme fotodokumentaci, nebo videozáznam.

Přednášky probíhají buď v našich učebnách, nebo prostorách Vaší organizace, dle dohody přijedeme za vámi.

U vybraných školení a kurzů lze absolvovat formou e-learningu.

Akreditované kurzy:
* Člen první pomoci
* Zdravotník zotavovacích akcí