K mnoha nenadálým, mnohdy život ohrožujícím stavům dochází podle statistik na pracovištích. Jedná se především o pracovní úrazy, ale také závažné poruchy srdce a oběhu, křečové stavy, apod. Účinná první pomoc je pro postiženého otázkou života a smrti. Rychlý zásah profesionálních záchranářů komplikuje mnoho faktorů. V mnohdy špatně přístupném a nepřehledném terénu na stavbách, ve výrobních halách, či v rozsáhlých kancelářských komplexech a obchodních domech, ve specifických prostředcích továren, potřebují mít spojence. Někoho, kdo je ochoten, ale hlavně schopen účinně poskytnout pomoc.

Výuka první pomoci ve firmách probíhá ve čtyř, nebo osmi hodinových přednáškách. Podle typu a činnosti firmy doplníme a zaměříme výklad na specifika jejích zaměstnanců – elektrikáře podrobně seznámíme s první pomocí při úrazu elektrickým proudem, přednáška pro stavaře je úžeji zaměřena na pády z výšky a zranění způsobená padajícími předměty, apod. Firemním řidičům zopakujeme informace týkající se první pomoci, s ohledem na platné předpisy.

Čtyřhodinová přednáška se skládá ze tří hodin teorie a jedné hodiny praxe. Osmihodinový, podrobnější blok se skládá z šesti hodin teorie a dvou hodin praxe.

Čtyřhodinové přednášky zajišťujeme i v anglickém a německém jazyce.

Rekvalifikační kurzy pro zaměstnance firem:
* Člen první pomoci

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

co je cílem kurzu:
Absolvent získá kvalifikaci k vykonávání funkce zdravotníka – člena první pomoci. Má tedy potřebnou kvalifikaci pro poskytování rozšířené laické první pomoci v případech ohrožení života nebo zdraví osob ve firmě nebo organizaci, ve které působí. Této rekvalifikace lze zejména využít ve firmách a organizacích v rámci zdokonalení systému BOZP.