Výuka první pomoci v základních a středních školách probíhá ve čtyřhodinových přednáškách. Je koncipována pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol. Pojetí a obsah přednášek jsme vytvořili ve spolupráci s pedagogy a jejich průběh je přizpůsobován věku dětí.

Tři hodiny přednášky jsou věnovány teorii, jedna hodina praxi. V rámci teorie je rovněž zmíněna zdravotnická problematika drog a úrazu vzniklých při moderních a adrenalinových sportech. Celá výuka je pojata zábavnou formou dialogu mezi lektorem a žáky, doplněného interaktivními pomůckami.

Na závěr čtyřhodinového bloku prověříme získané vědomosti písemným testem a nejlepšší odměníme diplomem naší organizace.

Nabízíme Vám také doplňkový program – na přání zajistíme prohlídku sanitního vozu, ukázku profesionální záchranné akce, prezentaci práce hasičů, lezecké skupiny dobrovolných hasičů, skupiny dobrovolných záchranných kynologů a vodních záchranářů.

Rekvalifikační kurzy pro pedagogické pracovníky:
* Zdravotník zotavovacích akcí

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

co je cílem kurzu:
absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka na zotavovacích akcích pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty a na školách v přírodě, organizovaných orgány resortu školství