Veřejnost, kolemjdoucí, lidé z ulice – měli být každodenními spojenci a spolupracovníky profesionálních záchranných týmu. Zatím tomu tak není a tento stav, bohužel, denně stojí několik lidských životů. Mohou to být i životy Vaše, Vašich blízkých!
Pro pacienta v ohrožení života jsou nejdůležitější právě první minuty, před příjezdem záchranné služby, kdy jste s ním sami.
I vy můžete pomoci !

Nabízíme vám zajímavou a intenzivní čtyřhodinovou přednášku s praktickým nácvikem, kde získáte základní dovednosti, potřebné pro záchranu lidského života.

Přednášky se konají v našich prostorech, pro 10 až 20 zájemců. V případšě skupiny o minimálně deseti zájemcích můžeme přijet s veškerým vybavením do vámi zajištěných prostor kdekoli na území republiky.

Pro specifické skupiny zájemců – sportovní oddíly, zájmové skupiny, organizace – zaměříme výuku na prostředí, v němž se pohybujete. Horolezcům zajistíme lektora z řad lezecké skupiny dobrovolných hasičů a vyzkoušíme si, jak se poskytuje první pomoc ve stěně, vodákům doplní výklad profesionálové z řad vodní záchranné služby a vyzkoušíme si, jaké je tahat dospělou osobu z vody, apod.

Čtyrhodinové přednášky zajišťujeme i v německém a anglickém jazyce.

Několikrát v roce pořádáme čtyřhodinovou přednášku o první pomoci pro veřejnost zdarma !
Sledujte proto naše internetové stránky, kde s dovíte aktuální informace o termínech a místě konání.