Člen první pomoci
absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka – člena první pomoci. To znamená na poskytování rozšířené laické první pomoci v případech ohrožení života nebo zdraví osob ve firmě nebo organizaci, ve které absolvent rekvalifikačního kurzu působí.

Zdravotník zotavovacích akcí
absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka:
– zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty škol v přírodě
– organizovaných orgány resortu školství