Člen první pomoci

Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační a je veden profesionálními záchranáři.

Co je cílem kurzu:
Absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka – clena první pomoci. To znamená na poskytování rozšírené laické první pomoci v prípadech ohrození zivota nebo zdraví osob ve firme nebo organizaci, ve které absolvent rekvalifikacního kurzu pusobí.

Co se absolvent v kurzu naucí:
Po absolvování rekvalifikace bude schopen poskytovat první pomoc pri stavech ohrozujících zivot nebo zdraví osob (úrazy, krvácení, dechová a obehová selhání, šok, popáleniny, úraz elektrickým proudem, tonutí, bezvedomí, krecové stavy, intoxikace a ostatní akutní stavy). Bude umet organizovat zásah pri poskytování první pomoci, zajištovat privolání odborné pomoci. Pri poskytování první pomoci bude umet zvázit a zajistit bezpecnost pro sebe i ostatní pracovníky. Bude spolupracovat se záchrannou sluzbou pri jejím zásahu s ohledem na specifika pracovního prostredí.

Pro koho je kurz urcen:
Kurz je urcen pro osoby starší 18 let, psychicky a zdravotne zpusobilé

Jak probíhá výuka:
Výuka je organizována prezencní formou. Celkový pocet hodin rekvalifikace je 80, z toho 50 hodin je teoretických prednášek a 30 hodiny praktického nácviku pod vedením lektora

Jaký je výstup kurzu:
Získané znalosti a dovednosti absolvent na konci rekvalifikace prokáze v písemném testu z teorie a v pulhodinové ústní zkoušce z teoretických znalostí a praktických dovedností. Po úspešném slození zkoušek obdrzí oficiální potvrzení o rekvalifikaci.

PŘIHLÁŠENÍ: https://www.azmedica.cz/kurzy-a-skoleni/clen-prvni-pomoci-instruktor/clen-prvni-pomoci-instruktor-objednavka/