Školu první pomoci založili profesionální záchranáři, absolventi specializované vyšší zdravotnické školy, oboru zdravotnický záchranář, s několikaletou praxí na záchranných službách.

Spojují nás společná studia střední a vyšší zdravotnické školy, kde jsme zformovali své ideály a ambice k další činnosti.

Jako soutěžní tým jsme se opakovaně zúčastnili mezinárodních soutěží záchranných služeb Rallye Revíz a Záchrana, kde jsme se vždy umístili v první desítce.

Od ukončení studií se společně věnujeme dobrovolné přednáškové činnosti na základních a středních školách, navázali jsme spolupráci s občanským sdružením Vlastní cestou a soutěží pro žáky pátých tříd základních škol, zaměřenou na poskytování první pomoci Helpíkův pohár (www.helpik.cz) a preventivním projektem “The Action”, zaměřeným na prevenci dopravních nehod (www.theaction.cz).

Za dobu činnosti Školy první pomoci od března 2005 jsme v první pomoci proškolili více než 15.000 osob.

PhDr. Robert Kameník, DiS.
odborný lektor

Narodil se v roce 1975 v Praze. Vystudoval střední zdravotnickou školu, v oboru zdravotnický záchranář. Dále pokračoval ve studiu na vyšší odborné škole ve specializaci diplomovaný záchranář (DiS.). Po zpřísnění pravidel na vzdělávání se rozhodl pro studium na zahraniční vysoké škole. Ukončil studium urgentní medicíny a stal se tak historicky jedním z prvních bakalářů.

V roce 2012 získal magisterské vzdělání v oboru andragogika (vzdělávání dospělých), aby poskytované informace byly klientům předávány podle nejnovějších pedagogických metod. V roce 2017 úspěšně absolvoval doktorandské studium na Karlově Univerzitě, kde získal titul PhDr. Díky letité praxi u záchranné služby a na zdravotnickém operačním středisku vnáší do přednášek reálné příběhy a situace.

Rejvíz 2010 – 1. místo

Pravidelně se účastníme měření sil mezi záchranáři z celého světa. V roce 2010, jsme se účastnili soutěže Rallye Rejvíz 2010 Jeseníky. Tato soutěž je již tradiční oslavou spolupráce záchranných služeb z celého světa. Kupříkladu z Japonska, Izraele, USA a dalších. V této soutěži jsme nenašli přemožitele a to mezi 90 posádkami. Většina posádek byla ve složení s lékařem. Ta naše nikoliv. A přesto jsme jim nedali šanci a ukázali celému světu, že nejlepší jsou pouze ti, kteří pracují srdcem.

Po našem úspěchu, se česká republika rozhodla nominovat nás do soutěže v tureckém Izmir-u. Ani zde jsme, i přes jazykovou bariéru (figuranti nemluvili anglicky) neponechali nic náhodě a odvezli si krásnou bramborovou medaili za čtvrté místo celkově. Posádky, jako byla ta naše, čili bez lékaře, jsme porazili všechny na hlavu.

 

MUDr. Jiří Danda – odborný garant

  • Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy,
  • atestace I.stupně v oboru anesteziologie a resuscitace – licence pro výkon samostatné praxe, výkon funkce odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb
  • nástavbová atestace v oboru urgentní medicína
  • 9.6.2001 – licence pro výkon vedoucího lékaře – primáře zdravotnického zařízení

Odborná praxe:
anesteziologie a resuscitace – od r. 1990 dosud – ARO FNKV, ARO NNF, Lékařský dům Janovského
záchranná služba – od r. 1994 dosud – primář záchranné služby hl.m. Prahy

Pedagogická praxe:
od r. 1999 dosud – Střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola 5. května, Praha 4, obory: Diplomovaná sestra intenzivní péče – anesteziologie a resuscitace
Diplomovaný zdravotnický záchranář – záchranářství a medicína katastrof